Žít s respektem

Žít s respektem

Jsme moc rádi, že vás můžeme pozvat k účasti v kurzu manželů Kopřivových s názvem Žít s respektem.

Kurz Žít s respektem navazuje na kurzy Respektovat a být respektován (R+R), které v ČR a na Slovensku probíhají už 20 let.  Je určen všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Přístup  vychází  z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné. Má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných  i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Setkávání bude probíhat v budově školy v sedmi odpoledních blocích.

Místo setkávání: Svobodná škola Přerov, nám. T. G. Masaryka 14, Přerov

Termíny setkání: 9., 16. a 23. 4.; 14., 21. a 28. 5.; 4. 6. 2024

Vždy v úterý od 14 do 19 hodin.

Cena kurzu je 6.500 Kč.

Více informací najdete na webu https://www.respektovat.com.

Pro přihlášení na kurz vyplňte prosím tuto přihlášku.
https://forms.gle/521uTbm8Gej1m1FF8

Těšíme se na setkávání ve svobodné škole.

Přehled témat jednotlivých setkání:
1.-2. seminář:
Seznámení, organizace. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování. Základní komunikační dovednosti pro běžné i náročné situace. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů a jejich důsledky. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. K čemu jsou dobré emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

3. seminář:
Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.

4. seminář:
Přehled rizikových způsobů komunikace. Zásady respektující komunikace. Trénink dovedností, otázky odpovědi. Co zakládá oprávněnost požadavku. Odměny ve výchově a jejich dopad.

5. seminář:
Jak motivovat bez uplácení. Pochvaly jako další nástroj „laskavé manipulace“. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním. Cvičení na oceňování. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou.

6. seminář:
Souvislosti trestání. Rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem nesprávného chování, vedením k nápravě a reflexi. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci, jak podpořit vnitřní motivaci.

7. seminář:
K čemu vede soutěžení u dětí. Jak může vypadat soužití bez rivality. Dobrá sebeúcta jako duševní „imunitní štít“. Otázky a odpovědi, reflexe a závěr kurzu.