Domškola Přerov

Domškola Přerov (kombinované vzdělávání)

Domškola Přerov - logo

Vážení rodiče.

Po delší úvaze jsme se rozhodli rozšířit počty přijímaných dětí, které mají zájem o domškoláctví. Zájem je obrovský a stále rostoucí. Tak jsme se tomu rozhodli vyjít vstříc a podpořit tak tuto formu učení se. Dává nám to smysl.

Koncepcí Domškoly Přerov je přinést dětem na individuálním vzdělávání možnost tzv. online provázení. Dětem, které o to projeví zájem, bude k dispozici průvodkyně, která se bude s dětmi setkávat online na povídání o jejich možném rozvoji. S dětmi se budou setkávat také průvodci/průvodkyně školy. Primárně se o děti bude “starat” průvodkyně, která není s dětmi každý den ve škole.

Děti získají podporu ve formě (a/nebo):

  • diskuze nad cíli dětí a jejich naplňováním,
  • pomoc v definování cílů učení a pomoc s jejich dosahováním a hlavně reflexí,
  • online hodiny potřebných témat,
  • online nástroje k učení (Umíme to, Názorná výuka, …),
  • možnost se účastnit dění ve škole (chodit třeba 2 dny v týdnu),
  • účast na akcích školy.

Kdo je/může být účastníkem?

Výhody Domškoly Přerov mohou využívat všechny děti, kterým bylo povoleno individuální vzdělávání jako žákům Svobodné školy Přerov. Není třeba se nikam hlásit, není třeba nic vyplňovat.

Jaký bude další postup?

V průběhu léta připravíme nabídku konkrétních časů a způsobů setkávání s průvodci v online prostoru. Koncem srpna vám pošleme konkrétní a ucelené informace.

Kolik to stojí?

Za využívání této služby neplatí rodiče žádné peníze navíc. Školné pro děti v individuální vzdělávání je 20.000 Kč za školní rok a vše je v této ceně.

Rodiče dětí, které jsme přijímali na začátku školního roku s jinou informací o školném, platí školné dle předchozí domluvy. Nebráníme se však tomu, když se rozhodnete zaplatit vyšší částku.😃

Kapacita naší DomŠkoly je plně obsazená. Děkujeme vám za důvěru.
Předběžná přihláška – individuální vzdělávání