Studium

Studium v naší škole

Vycházíme z toho, že lidé se učí efektivně pouze v bezpečném, známém a přátelském prostředí, kde není tlak na výkon a kde je umožněno chybovat.

Průvodce

Průvodci „provádí“ děti během školního roku různými vzdělávacími tématy, obory a učebními bloky. Jejich cílem je naplnění kompetencí ŠVP, které vychází z RVP.

Mentor

Na začátku školního roku si žák volí mentora. Vybírat může z průvodců. Společně debatují o studiu, chování, životě,… a vytváří si tak mezi sebou pouto důvěry. Každý čtvrtek spolu hodnotí studijní pokroky v tzv. Mentorských rozhovorech. Mentor má na starosti i jednání s rodiči.

Společné setkání

Každé pondělí ráno, se společně setkáváme a bavíme se o víkendu, minulém týdnu a hlavně, co nás čeká tento týden. Setkání má prvky informační schůzky. Každý den začínáme v 8:30 společnou snídaní v jídelně a až poté se vrhneme na různé aktivity.

Shromáždění

Každý týden (ve středu) probíhá shromáždění všech dětí a všech dospělých pracovníků školy. Shromáždění je hlavní “pravidlo dárný” orgán. Všichni členové školy (děti, průvodci, uklízečka, atd.) mají při hlasování jeden hlas. Shromáždění rozhoduje o pravidlech a vlastně všem důležitém.
Jeden dospělý má právo veta, aby mohl zarazit případné aktivity v rozporu s hodnotami školy. Společně v týmu a s dětmi se dohodneme, kdo to bude. Možná se bude tato funkce střídat. Možná ji společně přesuneme i na děti. Zatím má tuto funkci Michal a je třeba říci, že ji za 7 měsíců nebylo třeba využít.

Tripartity

Jedná se o setkání mentora, dítěte a rodiče. Společně mluví o studiu a dění ve škole. Tripartity se konají min. 2x za školní rok.

Učební bloky

Ve vzdělávacím programu jsou povinné hodiny českého jazyka, matematiky, angličtiny a tělesné výchovy.  Všechny ostatní aktivity probíhají formou výběru tzv. samouku, kroužků a projektů/ateliérů.

Samouk

Vždy je přítomný čas pro společnou práci na zvolené aktivitě a čas pro tzv. samouk. Samouk je čas, kdy děti tvoří své vlastní aktivity.

Kroužky

Děti mají na výběr z nabídky kroužků. Děti na 2. stupni mají povinnost si vybrat 2 kroužky. Pro zbytek dětí je volba dobrovolná.

Ateliéry

Jedná se o stěžejní prostředek sebeřídícího učení. Na zvoleném tématu děti pracují měsíc. Na konci každého ateliéru probíhá zhodnocení, které staví především na sebereflexi dítěte.
Jak ateliéry probíhají?

  • děti si vybírají projekty z nabídky průvodců
  • a/nebo děti vypisují a vedou projekty pro ostatní
  • a/nebo si děti tvoří vlastní projekty jen pro sebe

Exkurze/besedy/workshopy

Děje se tak každý poslední pátek v měsíci. Ostatní pátky je s dětmi Mike, který s nimi mluví anglicky a přitom mají možnost výtvarně tvořit. Snažíme se dětem nabídnout a domluvit různé exkurze, besedy, workshopy, které jim lépe pomůžou orientovat se nejen ve světě, ale i v tom, čemu by se rádi věnovali teď i v budoucnu.