O škole

Vize a mise školy

V našich dětech zanecháváme otisk nejzákladnějších lidských hodnot.

Vize školy

Škola sama sebe definuje jako demokratickou se svobodnými prvky. To znamená, že hlavní odpovědnost za vzdělávání nesou děti samotné.

Vzdělávání ve škole je založené na vzájemném respektu, porozumění, ochotě se učit a tvořit společný prostor pro rozvíjení všech lidí. Dětem, rodičům a průvodcům dává pobyt ve škole smysl. Společně tvoříme společenství lidí, kteří jsou odvážní, zvídaví a moudří. Umožňujeme všem být sami sebou a být aktivními členy společnosti.

Směřujeme k tomu, abychom byli součástí sítě svobodných škol.

Mise školy

Naší misí je laskavým a respektujícím přístupem založeném na svobodě s jasnými hranicemi, navigovat děti k jejich vlastním talentům a vášním. Pomáhat jim hledat cestu ke svobodě nejen té vnitřní, ale té celospolečenské, plné odpovědnosti a úcty ke všemu živému a vědomému. Umožňujeme dětem zůstat samy sebou a růst ve spojení s přírodou. Děti jsou sebevědomé, radostné, aktivní. Respektují samy sebe a své okolí. Získávají mnoho znalostí a dovedností.

Hodnoty školy

  • respekt
  • sebe-vědomí
  • odvaha
  • spolupráce
  • laskavost
  • zvídavost
  • přátelství
  • autenticita
  • přijetí
  • empatie

Seznam odkazů pro lepší pochopení filozofie školy

Rozhovor s Janou Nováčkovou – současný školský systém už se nedá reformovat: SvobodaUceni.cz

Přednáška Jany Nováčkové – Dvě paradigmata vzdělávání: Ucimeonline.cz

ScioŠkoly – Michal byl součástí vedení ScioŠkol a Svobodná škola se ScioŠkolami spolupracuje. https://scioskoly.cz/, https://scioskoly.cz/principy-scioskol/

Film Summerhill (2008): CSFD.cz

Alexander Sutherland Neill (cz titulky) – zakladatel školy Summerhill: Youtube.com

A další videa o svobodném vzdělávání na youtube kanále: SvobodaUceni.cz