Zápis do 1. třídy 2023/2024

Zápis do 1. třídy 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato do prvního ročníku 12 dětí.

Seznam uchazečů:

Evidujeme přihlášky do 1. třídy u těchto dětí (uchazečů).

20230101
20230102
20230103
20230104
20230105
20230106
20230107

V průběhu měsíce dubna probíhají zápisy osobně ve škole na základě individuální dohody o termínu setkání.


Kritéria přijímání:

Povinná (musí splnit každý uchazeč):

 • Soulad zákonných zástupců s hodnotami Svobodné školy Přerov.

Zvýhodňující (rozhodují v případě převisu uchazečů):

 1. Pořadí doručení podepsané smlouvy o vzdělávání ze strany zákonných zástupců od 1. 12.
 2. Mezi smlouvami doručenými od 1. 12. současně rozhodují následující kritéria v následujícím pořadí:
  1. sourozenci na naší škole,
  2. los.

1. Předběžná příhláška
Jako první vyplníte předběžnou přihlášku, kde nám na sebe uvedete kontaktní údaje.

2. Předběžný zápis
Poté, co si váš zájem o vzdělávání v naší škole telefonicky nebo emailem ověříme, vás pozveme na Předběžný zápis.

Na Předběžném zápisu bude posouzeno splnění povinných kritérií – budete tak vědět, zdali vaše dítě může být do Svobodné školy Přerov přijato. Účast na Předběžném zápisu je dobrovolná.

3. Vyhodnocení souladu zákonných zástupců s hodnotami Svobodné školy Přerov
Povinným kritériem pro přijetí je soulad zákonných zástupců s hodnotami Svobodné školy Přerov. Kritérium bude ověřeno v rámci Předběžného zápisu, zvlášť domluveného pohovoru nebo v rámci dubnového zápisu.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve Svobodné škole Přerov,
 • zda jsou si rodiče vědomi, jakým způsobem se Svobodná škola Přerov liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,
 • zda koncepce školy odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

4. Uzavření smlouvy
Jakmile usoudíte, že do Svobodné školy Přerov chcete nastoupit, domluvíte se s námi na podpisu smlouvy o vzdělávání. V té se zavážete, dítě do Svobodné školy Přerov zapsat a zaplatit zálohu ve výši jednoho měsíčního školného. My se zavážeme, dítě do Svobodné školy Přerov přijmout, pokud budou splněna povinná kritéria a dítě se do školy, v případě převisu uchazečů, dostane.

Za okamžik doručení se považuje okamžik dojití podepsané smlouvy z Vaší strany do dispozice Svobodné školy Přerov.

5. Zápis a vyhodnocení zvýhodňujících kritérií
Zápis, tedy formální přihlášení dítěte do Svobodné školy Přerov, se koná v termínech (jedná se o termíny, kdy musíte doručit přihlášku, kterou vám pošleme v pdf k podpisu):

 • do středy 5. 4. 2023
 • V týdnu od 10. 4. 2023 vás budeme kontaktovat s termínem zápisu.

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

V rámci zápisu můžete osobně doručit závaznou přihlášku ke vzdělávání ve Svobodné škole Přerov.  Zároveň se dítě v rámci neformální části zápisu může zúčastnit programu, kde se seznámí školou, průvodci a dalšími zapisovanými dětmi, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Přihlášku můžete nicméně do dne uzavření zápisu doručit i jedním z následujících způsobů:

 • poštou na doručovací adresu Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 225/14, 750 02, Přerov,
 • datovou schránkou,
 • naskenovanou e-mailem s doručením poštou, osobně či datovou schránkou do 5 dnů.

Po uzavření zápisu, v případě, že bude více zájemců než otevíraných míst, proběhne seřazení uchazečů dle zvýhodňujících kritérií. Těmi jsou:

 1. Pořadí doručení podepsané smlouvy o vzdělávání ze strany zákonných zástupců od 1. 12.
 2. Mezi smlouvami doručenými od 1. 12. současně rozhodují následující kritéria v následujícím pořadí:
  1. sourozenci na naší škole,
  2. los.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.