Náš tým 2

Náš tým

Michal Vodička
zřizovatel, ředitel a průvodce
Kontakt: michal.vodicka@svobodnaskolaprerov.cz, 775 187 462

Jedenáct let jsem učil na víceletém gymnáziu, kde jsem vedl Klub nadaných dětí Mensy ČR pro děti od 1. do 5. třídy. Jako ředitel jsem spolu vybudoval a šest roků vedl olomouckou ScioŠkolu.

Mým úkolem ve vzdělávání je pomáhat dětem v poznání sebe sama, k uvědomění si své jedinečnosti a současně je nechat bezpečně se projevit ve všech aspektech své osobnosti. Podle mého názoru jedině tak dětem umožním, aby z nich vyrostli sebevědomí, samostatně myslící lidé, kteří znají svou hodnotu, své hranice a respektují ostatní.

Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Snažím se, aby průvodci, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli jsme tak společně naši školu.

Mým záměrem je umožnit všem lidem kolem sebe růst. Aby objevili své dary, talenty a nalezli svá poslání.

Barbora Cifrová
průvodkyně
Kontakt: barbora.cifrova@svobodnaskolaprerov.cz

Považuji se za aktivního člověka s mnoha zájmy, který rád zkouší nové věci a poznává zajímavé lidi. Baví mě učit se cizí jazyky, cestovat, miluji přírodu. Právě láska k přírodě mě přivedla ke studiu na Mendelově univerzitě, kde jsem absolvovala studijní obor Zahradnické inženýrství. Dětem bych ráda představovala vše, co se krás naší planety a lásce k ní týče. Že příroda není jen něco kolem nás, ale že jsme především její součástí a je třeba se k ní chovat s úctou. 

Stejnou cestou vedeme s manželem i naše dvě děti – Aleška a Tamarku. Díky nim jsem se začala zajímat o myšlenky respektující výchovy a svobodného vzdělávání. Se svým synem jsme si i vyzkoušeli na rok domoškoláctví. Vašim dětem chci, stejně jako těm mým, ukazovat jejich vlastní hodnotu, rozvíjet jejich zdravé sebevědomí a zodpovědnost za sebe a svá rozhodnutí. 

Přesto, že jsem ještě na rodičovské dovolené, provozuji již 9. sezónu Sportovní areál. Zajišťuji především chod letní zahrádky a tenisových kurtů, během roku pak pořádáme mimo jiné i akce pro děti, jako Pálení čarodějnic, Kácení Máje, Halloween… Jsem aktivní členkou zastupitelstva obce Prosenice. Zaměřuji se na obnovu zeleně v intravilánu i extravilánu  https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Zelenejsi-Prosenice-2019-(1) . Během zimních měsíců se věnuji tvorbě a prodeji vzdělávacích materiálů pro děti https://martinakoliskova.cz/pracovni-listy/ .

Svobodná škola je úžasná možnost pro spoustu rodičů, kteří smýšlejí obdobně jako já. Příjemné, nestresující prostředí s respektujícím přístupem, bez autoritářských vztahů je přesně to, co dětem v Přerově chybělo a já jsem neskutečně nadšená, že toho mohu být součástí.

Irena Oršulíková
průvodkyně
Kontakt: irena.orsulikova@svobodnaskolaprerov.cz

Jsem speciální pedagog. Vystudovala jsem obor učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Zkušeností, která mě v profesním životě hodně ovlivnila a posunula, bylo deset let působení v základní škole Mateřídouška v Přerově – Předmostí, která pracovala v programu „Začít spolu“. Naší filozofií bylo vytvořit přátelskou školu pro všechny, včetně dětí s postižením a otevřenou spolupráci s rodiči.

Později jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci v oblasti diagnostiky. Po přestupu z pracoviště Olomouc do Přerova jsem v roli metodika prevence rizikového chování pracovala s dětmi ve školách, tvořila programy pro třídy, komunikovala s rodiči i s učiteli, organizovala a vedla semináře pro učitele. Mým tématem byla především tolerance a vytváření bezpečného prostředí ve třídách. Tato práce mě velmi naplňovala.

S příchodem covidové epidemie se moje činnost přesunula zpět do kanceláře a náplní mé práce se stala znovu speciálně-pedagogická diagnostika.

Ve svobodné škole bych se chtěla opět vrátit k učení a k tvořivé práci. Jako průvodkyně budu vytvářet s dětmi bezpečné prostředí, ve kterém prožijí dobrodružství poznání. Přála bych si, aby je bavilo učit se, získávat zkušenosti, poznávat své silné i slabé stránky, byly odhodlané překonávat překážky a došly k úspěchu, každý svým vlastním tempem a svou cestou a přitom spolu.

Budu je podporovat v růstu ve svobodné a zodpovědné osobnosti, které znají samy sebe, umí najít štěstí v sobě a toto štěstí sdílet a v životě se neztratí.

Považuji se za člověka, který rád přijímá v životě výzvy a nebojí se změny. Vždy jsem se zajímala o trendy moderní pedagogiky. Mou profesní i životní zásadou je „respektovat a být respektován“.

Je mi ctí být členem týmu Svobodné školy Přerov a věřím, že se nám společně podaří vybudovat školu, do které budou chodit rády nejen děti, ale i jejich rodiče.

Nesmírně se na to těším:)

Adéla Gajová
průvodkyně v družině, asistentka pedagoga
Kontakt: adela.gajova@svobodnaskolaprerov.cz, 704 971 692

Jsem asistentka pedagoga, ve školství pracuji šestým rokem a práce s dětmi mě naplňuje. Prostřednictvím dětského světa mám možnost neustále objevovat jejich pohled na svět, což mě obohacuje. Zajímám se o alternativní způsoby vzdělávání, díky nimž přichází děti k hlubšímu sebepoznání.

Miluji přírodu, zvířata a bydlím se svými čtyřmi dětmi a manželem v domě s velkou zahradou v malé vesnici. Mou vášní jsou minerální kameny. Miluju, když si svou ranní kávu můžu vypít na zahradě při východu slunce a zpěvu ptáků.

Posledním dvěma dětem (dvojčatům) umožním prostřednictvím Svobodné školy v Přerově demokratický rozvoj a učení se.

Veronika Vrbová
administrativa školy
Kontakt: veronika.vrbova@svobodnaskolaprerov.cz, 777 574 111

Po ukončení studia na vysoké škole jsem pracovala pro dvě velké strojírenské firmy, jako „technická nákupčí, kdy má pozice obnášela veškerou výkresovou agendu, technologické postupy, komunikaci s dodavateli a přímý nákup asi 5000 položek týdně. Získávala jsem  bohaté zkušenosti v oboru po dobu 15 let.

Současně,při mé profesi nákupčího, jsem od dětství milovnice veškerého sportovního vyžití, od turistiky, lyžování, vodních sportů až po fitness, kdy už přes 18 let pracuji jako trenér pro různá fitness centra.

V soukromém životě jsem milující mámou dvou holčiček, které mě učí trpělivosti a pochopení ve všech směrech 🙂 

Ve škole mám za úkol kompletní administrativu 🙂

Mike Esson
English, arts

My first experience of teaching young, eager children with limitless energy and a healthy dose of cheekiness was in a local rain forest school deep in the central highlands of Costa Rica (1990). Since then I’ve had the pleasure of guiding lessons through English and Art to ages ranging from 3 to 80 at kindergartens, play groups, primary / secondary schools, university and one to ones in any place imaginable often coupled cycling and trekking. 

Moving on to 2002 with the birth of Robbie followed by Danny and recently Theo (2015), my role as father truly enhanced my passion for guiding the development of youngsters through play, study tools and workshops.

I’m glad to be part of Michal’s group and look forward to using my experience by getting „stuck in“ with all the creative minds waiting for us.

Robert Mazouch
průvodce
Kontakt: robert.mazouch@svobodnaskolaprerov.cz

Jsem člověk, který miluje výzvy a rád pracuje v kreativním prostředí. Jsem moc rád, že díky šťastným náhodám můžu být součástí týmu ve Svobodné škole Přerov. Řídím se heslem, „nic není nemožné, bariéry a hranice jsou jen v naší hlavě“. Je úžasné vidět na vlastní oči, jak děti duševně rostou a já mohu být součástí jejich světa. Vyhovuje mi individuální přístup k dětem a baví mě je podporovat v jejich růstu.

Šest let jsem působil jako asistent pedagoga a posléze průvodce ve ScioŠkole Olomouc. Práce s dětmi mě baví, ale mimo ni působím také na Vyšší odborné škole Prigo Olomouc. Jsem absolventem magisterského oboru Aplikované pohybové aktivity a posléze jsem si dodělal učitelské minimum s aprobací tělesné výchovy. 

Jsem nadšený rodič, sportovec a divadelník. Tato zvláštní kombinace mi dává možnost využívat a propojovat prvky, které jsou zdánlivě odlišné, ale přesto jdou skvěle kombinovat. Mám rád čtení knih, poslední dobou jsem propadl rozsáhlým fantasy ságám (Píseň ledu a ohně nebo Malazská kniha padlých). Mou vášní je také poznávání zemí a kultur celého světa.

Livie Čermak Pastorková
průvodkyně, asistentka pedagoga
Kontakt: livie.cermak@svobodnaskolaprerov.cz

Vystudovala jsem obor pedagogické lyceum. V roce 2010 jsem se stala mámou mého prvního syna. Od roku 2011 podnikám jako svatební a rodinná fotografka. V letech 2015 a 2016 jsem přivedla na svět další dva syny.

Jsem tvůrčí žena, do všech projektů se pouštím s velkým nadšením. Miluji lesy, západy slunce, rána u vody na rybách, zvířata všeho druhu a celou mou velkou, bezprostřední a láskyplnou rodinu.

Od roku 2019 jsem pracovala jako školní asistent a později jako učitelka v mateřské škole v Osíčku. Získala jsem profesní kvalifikaci jako Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině. Poté jsem pracovala v DS Ministerstva obrany v Hranicích.

Svobodnou školu v Přerově jsem sledovala od jejího zrodu a to, že mám možnost být její součástí, je pro mě splněný sen. Dětem chci nadále pomáhat rozvíjet jejich potenciál, být u toho, když se jim daří plnit si stanovené cíle, být tu pro ně u toho tvořivého procesu od myšlenky k uskutečnění. Chci společně nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči a ostatními průvodci tvořit školu, která je místem, kam chodíme s pocitem radosti, zvědavosti, sounáležitosti a bezpečí. 

Lenka Janáková
průvodkyně, průvodkyně pro DomŠkolu Přerov
Kontakt: lenka.janakova@svobodnaskolaprerov.cz

Intenzivní práce s dětmi mě provázela již od mých studijních let na SŠ. Každé setkání s dětskou duší mě vždy inspirovalo a postupně dovedlo k rozhodnutí, že práce s lidmi bude pro mě životní cestou, která mi bude dávat smysl. Vystudovala jsem na UP obor speciální pedagogiky společně s dramaterapií. Při práci s dětmi, ale i dospělými tedy běžně propojuji nejen speciální pedagogiku, ale i formy expresivně terapeutické práce. V dřívějších letech jsem působila také jako lektor primární prevence pro Jihomoravský kraj, průvodce v alternativní škole, sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a také pedagog na ZUŠ. Ve svém volném čase se věnuji Tradiční čínské medicíně, psychologii, psychoterapii, arteterapii, lyžování, zpěvu, hře na hudební nástroj, józe a meditaci. Působím jako lektor Dynamických Osho meditací a Pránayámy. Každého člověka vnímám jako své vlastní zrcadlo, proto mě příběhy lidí vždy fascinovaly. Děti, včetně mé dcery, mi přináší do života mnoho jednoduchých odpovědí na mé složité otázky. Ráda bych je na jejich cestě podpořila v odvaze přirozeně zkoumat prostor kolem sebe, nebát se být sám sebou, objevovat své skryté touhy a přání. Ve Svobodné škole jsem částečně v roli speciálního pedagoga a také průvodce ČJ. Na dálku podporuji děti a rodiny, které si vybraly formu domácího vzdělávání.

Ajla Reková
průvodkyně, asistentka pedagoga
Kontakt: ajla.rekova@svobodnaskolaprerov.cz

Jsem máma tří již velkých dětí, jedna z dcer je již dospělá. Mám ráda pobyt v přírodě, zajímám se o vše, co souvisí s ekologií a biologií, ráda v přírodě pozoruji třeba ptáky. Zvířata mám obecně ráda, dříve jsem jezdívala na koni.

K mým koníčků kromě toulání se přírodou patří knihy a také trochu sportu – kolo, plavání, brusle, lyže.

Jsem od svých 15 let členkou Hnutí Brontosaurus, což je sdružení pro mládež, které se zabývá ochranou přírody i kulturního dědictví. Pod jeho hlavičkou posledních 15let pomáhám spolupořádat tábory v přírodě pro rodiče a děti. Jezdíme na lokality hrad Lukov a Žítková. Na táborech jsem nejdříve vařila a v posledních letech se věnuji vedení celotáborového programu pro děti. 

Mám za sebou kurz chůvy pro předškolní vzdělávání a nějaký čas jsem působila jako vychovatelka v dětské skupině, která byla umístěna na malé farmě s koňmi. Nyní dokončuji tříleté dálkové pedagogické studium na Střední škole pedagogické v Přerově.

Ve Svobodné škole mám syna v 8. třídě, s kterým jsme si také rok a půl vyzkoušeli domácí vzdělávání. 

Svoje děti a děti, s kterými přicházím do styku, se snažím vést k zodpovědnosti za svůj život, ke schopnostem projevit a obhájit svůj názor a a vybrat si takovou životní cestu, jaká jim nejvíce vyhovuje. 

Věřím, že svoboda je nám přirozená, vlastní a nutná, ale že je to také velká zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a že je potřeba vždy dbát na to, že jsme součástí celku a vztahů s ostatními lidmi. A že je to práce na celý život.

Jana Damborská
výdej obědů, úklid