Přípravný kurz MIU pro předškoláky

Přípravný kurz MIU pro předškoláky

EDIT: Kurz je naplněn. Děkujeme za zájem. Sledujte nás pro případné další kurzy v příštím školním roce.

Svobodná základní škola v Přerově nabízí přípravný kurz MIU pro předškoláky

Kdy: každý čtvrtek od 15:30 do 16:30

Kde: v budově Svobodné školy Přerov 

Zahájení: 16. 3. 2023

Ukončení: 1. 6. 2023

Kdo povede kurz: Mgr. Irena Oršulíková, průvodkyně Svobodné školy Přerov, certifikovaná lektorka metody MIU. 

Cena: 800,- 

Jde o unikátní příležitost v tomto regionu a pilotní první běh za zaváděcí cenu.

Při práci s dětmi využijeme Metodu instrumentálního uvědomování (MIU). Tato metoda je  v České republice zaváděná od roku 2008 a v současné době se v základních školách stává součástí  školního vzdělávacího programu jako samostatný předmět.Také v naší škole ji nyní  zařazujeme v rámci výuky.  

Metoda instrumentálního uvědomování vychází z Feuersteinova instrumentálního obohacování. Spočívá v řešení úloh z pracovních listů (instrumentů), které rozvíjejí vnímání, soustředěnost, schopnost učit se v souvislostech, přinášejí  umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňují sebedůvěru, odstraňují z práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru, a  to vše v bezpečné atmosféře zprostředkovaného učení a nehodnotícího přístupu. 

Se skupinou dětí v přípravném kurzu budeme pracovat s verzí Basic, vytvořenou pro práci s dětmi předškolního věku (3-8 let). Práci s pracovními listy budeme propojovat s dalšími činnostmi rozvíjejícími hravou formou předškolní dovednosti. V rámci přípravného kurzu budeme pracovat s instrumenty Spojování bodů, Hmatové vnímání, Porovnej a hledej absurdity. 

Více o metodě: https://a-t-c.cz/o-metodach

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás.

Irena Oršulíková, irena.orsulikova@svobodnaskolaprerov.cz, 776 672 314  

Přihlásit se můžete vyplněním tohoto formuláře.

https://forms.gle/rCNWSTqUC5ch4ifj9