Přípravná třída 2023/2024

Přípravná třída 2023/2024

Vážení rodiče.

Chcete, aby vaše dítě chodilo k nám do školy a v příštím školním roce bude teprve předškolák? Chcete, aby k nám chodilo vaše dítě do vyššího ročníku a současně nechcete vozit jinam do školky sourozence předškoláka?

Právě pro vás je určená naše přípravná třída. Vaše dítě u nás vykoná poslední rok docházky před 1. třídou a poté volně přejde do 1. třídy.

Co je třeba pro zápis do přípravné třídy splnit?

Školský zákon (561/2004 Sb.) v par. 47, odst. 2 říká:

„O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.“

Nastoupit mohou pouze děti, které budou ve školním roce 2023/2024 předškoláci nebo děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad.

Jaké jsou poplatky spojené s navštěvováním přípravné třídy?

Děti budou navštěvovat soukromou školu. Je tedy pro naše fungování nezbytné vybírat školné. Výše školného bude stejná, jako školné pro děti v 1. – 9. třídě školy. Tedy pro školní rok 2023/2024 bude školné činit 6.000 Kč za měsíc. Školné se platí 10 měsíců v roce.

Děti v přípravné třídě budou mít k dispozici jednoho průvodce/průvodkyni a současně se budou částečně propojovat s nejmladšími dětmi ve škole. Přípravná třída bude probíhat v budově školy na adrese nám. T. G. Masaryka 225/14, 750 02 Přerov.

Jaký je postup pro přijetí do přípravné třídy?

  1. Vyplňte předběžnou přihlášku pro nástup do přípravné třídy. V přihlášce prosím uveďte, jestli vyplňujete také přihlášku pro sourozence do 1. třídy nebo do vyššího ročníku. Ať můžeme koordinovat setkání ve škole najednou.
  2. Navštivte Pedagogicko-psychologickou poradnu a vyžádejte si písemné doporučení o zařazení do přípravné třídy. Při žádosti můžete uvést kontakt na Michala Vodičku pro případnou konzultaci vydání doporučení.
  3. Přijďte na setkání ve škole, kde si projdeme naše vzájemná očekávání a představy přípravné třídy a dohodneme se na přijetí nebo nepřijetí.
  4. Na základě naší dohody, vaší písemné žádosti a doporučení školského poradenského pracoviště rozhodne Michal o přijetí dítěte k docházce do Svobodné školy Přerov a zařazení do přípravné třídy.

Odkazy na jednotlivé formuláře pro přihlašování dětí:

Přípravná třída pro školní rok 2023/2024

První ročník školní docházky pro školní rok 2023/2024

Přestup do vyššího ročníku

Individuální vzdělávání

Kontakt na Michala:

Michal Vodička

email: michal. vodicka@svobodnaskolaprerov.cz

tel.: 775 187 462